CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓ AMB TERRA

Prestem serveis d’assessorament a estudis d’arquitectura, enginyeria, promotors immobiliaris i entitats públiques.

T’acompanyem durant tot el procés, des del disseny fins a l’obra.

Som un grup global d’especialistes en construcció amb terra altament qualificats.

Junts, oferim una gamma completa de serveis de consultoria per a ajudar-te des de la fase de disseny fins a l’obra a construir edificis eficients i sostenibles amb la terra.

Fem de la construcció amb terra una tasca accessible que aportarà molts beneficis al rendiment de l’edifici.

Els nostres serveis

AVALUACIÓ DEL POTENCIAL D’ÚS DE LA TERRA LOCAL

Realitzem proves de la terra del lloc de l’obra dels teus projectes i indiquem les tècniques de construcció més adequades

OPTIMITZACIÓ DEL MATERIAL TERRA

Dissenyem la mescla amb el millor rendiment per a obtenir el millor material utilitzant la terra local del teu projecte

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Redactem el Plec de condicions tècniques particulars i comparem les ofertes de les constructores.

SUPORT Al DISSENY I ALS DETALLS TÈCNICS

Treballem amb els arquitectes i els enginyers d’estructures i de càlcul energètic

SUPORT A LA CREACIÓ DE LA LÍNIA DE PRODUCCIÓ

T’ajudem a crear la línia de producció de materials de construcció de terra més eficient: toves, BTC, arrebossats…

ANÀLISI DE LES OFERTES DE LES CONSTRUCTORES I SUPERVISIÓ DE L’OBRA

Supervisem la construcció i provem i inspeccionem els elements de construcció de terra per a l’acceptació final.

SERVEIS A MIDA

Aquests són alguns dels serveis que oferim; per a serveis a mida, contacta’ns.

Els nostres PROJECTES


ELS NOSTRES CLIENTS