CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓ AMB TERRA

UTILITZAR LA TERRA EN ELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ CONTEMPORANIS ÉS UN REPTE.

LA NOSTRA MISSIÓ ÉS FER-LO FÀCIL.

PRESTEM SERVEIS D’ASSESSORAMENT A ESTUDIS D’ARQUITECTURA, ENGINYERIA, PROMOTORS IMMOBILIARIS I ENTITATS PÚBLIQUES.

T’ACOMPANYEM DURANT TOT EL PROCÉS, DES DEL DISSENY FINS A l’OBRA.

Som és un grup global d’especialistes en construcció amb terra altament qualificats.

Junts, oferim una gamma completa de serveis de consultoria per a ajudar-te a construir edificis eficients i sostenibles utilitzant terra des de la fase de disseny fins a l’obra.

La terra és un material complex, però podem fer de la construcció amb terra una tasca fàcil que aportarà molts beneficis al rendiment de l’edifici.

Els nostres PROJECTES


Els nostres serveis

AVALUACIÓ DEL POTENCIAL D’ÚS DE LA TERRA LOCAL

Realitzem proves de la terra del lloc de l’obra dels teus projectes i indiquem les tècniques de construcció més adequades

OPTIMITZACIÓ DEL MATERIAL TERRA

Dissenyem la mescla amb el millor rendiment per a obtenir el millor material utilitzant la terra local del teu projecte

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Redactem el Plec de condicions tècniques particulars i comparem les ofertes de les constructores.

SUPORT Al DISSENY I ALS DETALLS TÈCNICS

Treballem amb els arquitectes i els enginyers d’estructures i de càlcul energètic

SUPORT A LA CREACIÓ DE LA LÍNIA DE PRODUCCIÓ

T’ajudem a crear la línia de producció de materials de construcció de terra més eficient: toves, BTC, arrebossats…

ANÀLISI DE LES OFERTES DE LES CONSTRUCTORES I SUPERVISIÓ DE L’OBRA

Supervisem la construcció i provem i inspeccionem els elements de construcció de terra per a l’acceptació final.

SERVEIS A MIDA

Aquests són alguns dels serveis que oferim; per a serveis a mida, contacta’ns.

ELS NOSTRES CLIENTS

Per què escollir-nos? 

ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA

La majoria dels consultors de terra tenen experiència en la conservació del patrimoni, però nosaltres creiem que la terra és un material del futur.

Tots els nostres experts tenen una sòlida experiència en el sector de la construcció, com a productors de materials de construcció, contractistes o arquitectes.

Això ens converteix en una de les poques consultories de construcció en terra del món amb una sòlida experiència en arquitectura contemporània: estem especialitzats en adaptar-nos als requisits actuals i a la normativa de construcció.

EXPERIÈNCIA

Hem prestat servei a una gran varietat de clients, tant a Europa com a Orient Mitjà, entre els quals es troben empreses d’enginyeria i arquitectura d’alt nivell, contractistes d’obres, promotors immobiliaris i organismes governamentals, realitzant projectes desafiadors i innovadors.

Innovació

La terra és un material de construcció tradicional, però els investigadors i els productors estan desenvolupant un gran nombre d’innovacions tecnològiques.

Apostem per la innovació donant suport als projectes amb les tecnologies de construcció més actualitzades, com la impressió 3D amb terra o la terra abocada (pored earth).